Boten welke in winteropslag liggen graag gereed maken voor 1 april 2019

Wij verzoeken de schippers welke hun boot bij VHW in de winter op de kant hebbe deboot vaarklaar te maken voor 1 april 2018, zodat wij alle boten weer voor 15 april in het water kunnen laten. En wanneer uw boot op slot ligt dan verzoeken wij u bij ons een sleutel af te geven.

- Wanneer er werkzaamheden door derden aan u schip verricht gaan worden dienen deze personen zich eerst te melden bij de receptie in de winkel.

- Hierbij wijzen wij u erop dat er gedurende de winterstalling geen werkzaamheden aan het schip mogen worden uitgevoerd welke beschadiging aan andere  
   boten kunnen veroorzaken.

- Ook attenderen wij erop dat u het schip verzekerd dient te zijn voor eventuele hijswerkzaamheden, stalling en dergelijke gedurende het verblijf in onze
   jachthaven zoals beschreven in de Hiswa Algemene Voorwaarden waarvan u al een exemplaar in uw bezit heeft of bij ons op kunt vragen.

- Schepen die geen gebruik maken van de winterstalling in onze jachthaven, dienen uiterlijk 15 oktober uit onze haven te zijn verwijderd en kunnen
  vanaf 15 april 2018 weer gebruik maken van de zomerstalling.

- Wanneer u geen gebruik maakt van onze winterstalling en u voor de ingangsdatum 15 april 2018 terug naar de zomerligplaats in onze jachthaven wil komen,
  rekenen wij het passantentarief van € 1,30 per meter per dag.

- Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de zomerstalling dient u dit, volgens de Hiswa Algemene Voorwaarden, uiterlijk voor 1 februari 2019 schriftelijk
  aan ons kenbaar te maken. Bij geen bericht gaan wij er vanuit dat u volgend zomerseizoen weer gebruik maakt van de ligplaats in onze haven.

 

 

This is Sliced Diazo Plone Theme