Maandag 14 oktober 2019 starten we met het uit het water halen van de boten voor de winter 2019/2020 met de boten welke al gereed zijn.

Welke volgorde we hanteren is moeilijk te zeggen want dit is mede afhankelijk van het weer, of we beginnen binnen of buiten op het parkeerterrein.

Najaars mededeling jachthaven:

  • Wij verzoeken u uw boot winterklaar te maken voor 15 okt. 2019 zodat wij kunnen beginnen met de werkzaamheden van de winterstalling.
  • Wanneer u niet voor 24 september 2019 heeft gereageerd, gaan wij er van uit dat u geen gebruik maakt van onze winterstalling faciliteiten en behouden wij het recht de plaats aan een ander toe te bedelen.
  • Wanneer er werkzaamheden door derden aan u schip verricht gaan worden dienen deze personen zich eerst te melden bij de receptie in de winkel.
  • Hierbij wijzen wij u erop dat er gedurende de winterstalling geen werkzaamheden aan het schip mogen worden uitgevoerd welke beschadiging aan andere boten kunnen veroorzaken.
  • Ook attenderen wij erop dat u het schip verzekerd dient te zijn voor eventuele hijswerkzaamheden, stalling en dergelijke gedurende het verblijf in onze jachthaven zoals beschreven in de Hiswa Algemene Voorwaarden waarvan u al een exemplaar in uw bezit heeft of bij ons op kunt vragen.
  • Schepen die geen gebruik maken van de winterstalling in onze jachthaven, dienen uiterlijk 15 oktober uit onze haven te zijn verwijderd en kunnen vanaf 15 april 2020 weer gebruik maken van de zomerstalling.
  • Wanneer u geen gebruik maakt van onze winterstalling en u voor de ingangsdatum 15 april 2020 terug naar de zomerligplaats in onze jachthaven wil komen, rekenen wij het passantentarief van € 1,30 per meter per dag.
  • Wat betreft het voorjaarverzoeken wij u de boot , zodat wij alle boten weer voor 15 aprilin het water kunnen laten.
  • Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de zomerstalling dient u dit, volgens de Hiswa Algemene Voorwaarden, uiterlijk voor 1 februari 2020 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Bij geen bericht gaan wij er vanuit dat u volgend zomerseizoen weer gebruik maakt van de ligplaats in onze haven.


Alvast bedankt voor de medewerking.

This is Sliced Diazo Plone Theme